Renovering av gamla plantskolan vid Sandbäcksgatan.


Ritningen publicerad i Corren den 1 februari 2011.Arbetet börjar i april och det mesta
skall vara färdigt till sommaren.Totala kostnaden beräknad till c:a 10 milj.kronor

RSS 2.0