Renovering av gamla plantskolan vid Sandbäcksgatan.


Ritningen publicerad i Corren den 1 februari 2011.Arbetet börjar i april och det mesta
skall vara färdigt till sommaren.Totala kostnaden beräknad till c:a 10 milj.kronor

Trädgårdsföreningens Park


Entreflygel mot Drottningatan

Trädgårdsföreningens park


Åmanska trädgården

Trädgårdsföreningens park


Åmanska Trädgården

Trädgårdsföreningens park


Perenner och Buddleya i Åmanska Trädgården

Trädgårdsföreningens park


Lythrum salicaria i Åmanska Trädgården

Parken


Åmanska trädgården

Parken


Kärringbäcken

Parken


Larixstam

Parken


Gammal blodbok med inskriptioner

Trädgårdsföreningens park


Parkgång vid the Sunken Garden

Trädgårdsföreningens park


Flyglarna vid entren

Trädgårdsföreningens park


Plantering av Isbegonia

Trädgårdsföreningens park


Huvudentren till Trädgårdsföreningens park

Trädgårdsföreningens park


Sunken garden

RSS 2.0